Giới thiệu

Công ty cổ phần xây dựng HUD101 xin gửi tới quí vị lời chào trân trọng, lời cảm ơn chân thành nhất. Trong những năm qua với sự năng...

Chi tiết

Công trình

  Trải qua  9 năm hoạt động, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã thi công xây dựng nhiều công trình hạ tầng, nhà...

Chi tiết

Quan hệ cổ đông

Ngày 07/4/2012, Công ty cổ phần xây dựng HUD101 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Chi tiết

Tin mới

Hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2023

Công ty CP Xây Dựng HUD101 công bố thông tin và hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2023   Chi tiết tại...

Chi tiết...

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU...

Công ty CP Xây dựng HUD101 công bố thông tin tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023   Chi tiết tại...

Chi tiết...

CBTT Biên bản, Nghị quyết HĐQT

CBTT Biên bản, Nghị quyết HĐQT về báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm...

Chi tiết...

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU...

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 Chi tiết xem file đính kèm

Chi tiết...

Công bố thông tin về hợp đồng soát...

Công ty CP Công bố thông tin về hợp đồng soát xét và kiểm toán Xem thông tin chi tiết tại đây

Chi tiết...

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY...

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021 (Chi tiết xem file đính kèm)            

Chi tiết...